Klinik for fodterapi i Karlslundes datapolitik

 

Klinik for fodterapi i Karlslunde (”Klinikken”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

1. DATAANSVARLIG

Klinik for fodterapi i Karlslunde, Egedal 11, 2690 Karlslunde, telefon 46 15 36 52, CVR.nr.: 41851724, e-mail fod2690@hotmail.com

 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl., har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

§ Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

§ Personnummer/CPR.nr.

§ Helbredsoplysninger

§ Oplysninger om pårørende

§ Oplysninger om værger

§ IP-adresse (ved brug cookies)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, jfr. artikel 9 (2) (b) i persondataforordningen.

Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.

Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. om behandling af CPR-nr.

I forbindelse med at du besøger Klinikkens hjemmeside og accepterer cookies behandler Klinikken din IP-adresse. Klinikken anvender cookies, som sikrer hjemmesidens funktionalitet og genererer statistik. Derudover bruger Klinikken cookies til at analysere hjemmesidens trafik til brug for markedsføring. Klinikken behandler kortvarigt din IP-adresse, når Klinikken anvender cookies. I visse tilfælde vil din IP-adresse blive delt med Klinikkens partnere inden for analyse, sociale medier og annoncering. Klinikken har med baggrund heri en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle din IP-adresse. Der henvises i øvrigt til Klinikkens cookiepolitik, hvor du kan læse mere, herunder hvordan du fjerner cookies.

 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af Klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere i Klinikken og andre fodterapeuter, som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling. 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring Danmark.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling på Klinikken.

Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

I forbindelse med oprettelse af din journal i Klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Klinikkens databehandlere FodForm, TeraForm, ClinicCare, Complementa, WinPLC, CBIT (Kliniksystem) samt Gmail/Yahoo/Hotmail/Microsoft (mailsystem).

 

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET ELLER INDSIGELSER

 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under din behandling, gør indsigelser mod Klinikkens behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Klinikkens behandling af dig, jfr. pkt. 2, vil Klinikken ikke længere kunne behandle dig og din behandling vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

 Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Hvis du ønsker at udnytte dine ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til Helle Milholt, fod2690@hotmail.com.

 

5. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

6. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.