Årsstatus

Årsstatus udføres for personer med diabetes (sukkersyge), og er et krav for, at der kan ydes tilskud til fodbehandlingen. Den kan efter en faglig vurdering også tilbydes i andre relevante tilfælde.

Undersøgelsen omfatter en neurologisk undersøgelse, vurdering af kredsløbet, ledbevægelighed, muskelkraft, gangafvikling, fejlstillinger og smerter i bevægeapparatet samt forandringer i hud og negle (defekt hud, hård hud, ligtorne, sår, tryk, fortykkede negle, neglesvamp, nedgroede negle osv.).

Undersøgelsen inkluderer altid en individuel vejledning, og du får udleveret en kopi af årsstatusskemaet.

For at forebygge fodsår er det vigtigt, at du som diabetikker behandler dine fødder korrekt.

En årsstatus giver et overblik over dine fødders status. Det er vigtigt, at følgesygdomme opdages så tidligt som muligt, så korrekt behandling og vejledning kan iværksættes.

Kontakt klinikken for yderligere information og vejledning om tilskud.