JOURNALOPTAGELSE


Vi opretter en patientjournal for alle vores patienter, da journaloptagelse er din tryghed for, at behandlingen altid tager udgangspunkt i dig. Journalen er således et vigtigt redskab for at kunne planlægge og dokumentere din behandling.

Oplysninger i journalen er fortrolige, og vi er underlagt tavshedspligt jf. sundhedsloven, www.retsinformation.dk. Vi benytter elektronisk patientjournal, som du kender det fra eksempelvis din læge og tandlæge.

Journalen er dermed godkendt af sundhedsmyndighederne.
Klinik for Fodterapi i Karlslunde | Egedal 11 , 2690 Karslunde | Tel 46 15 36 52 | fod2690@hotmail.com